Antigrippine Poeder

Antigrippine Poeder bevat paracetamol en vitamine C.

 7,99
Aantal:
Direct leverbaar, voor 16.00 uur besteld morgen in huis

Antigrippine Poeder

Lees voor gebruik de bijsluiter

Dit product is een geneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter. Geneesmiddelen mogen helaas niet geretourneerd worden.

De online getoonde tekst en afbeelding dienen uitsluitend ter illustratie. Voor volledige, correcte en actuele productinformatie verwijzen wij u naar de bijsluiter van de fabrikant zoals die bij het product wordt meegeleverd.

Beschrijving

Antigrippine Paracetamol en Vitamine C bevat twee werkzame stoffen: paracetamol en vitamine C. Paracetamol behoort tot de pijnstillende en koortsverlagende middelen. Paracetamol remt de aanmaak van stoffen in het lichaam die pijn en koorts veroorzaken, waardoor u hiervan minder last heeft.

Te gebruiken bij

 • Koorts
 • Pijn

Dosering

Volwassenen:

 • Gebruik 1 sachet (= 500 mg paracetamol en 50 mg vitamine C) per keer. U mag maximaal 6 sachets (= 3000 mg paracetamol en 300 mg vitamine C) per dag gebruiken. 

De sachets zijn niet geschikt voor gebruik door kinderen.

Tussen de opeenvolgende doseringen dient tenminste 4 uur te verstrijken. Afhankelijk van het weer opkomen van de verschijnselen, zoals koorts en pijn, kan een volgende dosering worden toegediend.

Gebruiksadvies

Schud de inhoud van het sachet in een glas of beker. Voeg vervolgens 150 ml warm water toe, roer goed en drink onmiddellijk na roeren.

Bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. In normale dosering veroorzaakt paracetamol weinig bijwerkingen. Het volgende is gemeld: Overgevoeligheidsreacties zijn gemeld: huiduitslag, netelroos en koorts

Zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 1000 gebruikers):

 • Sterke daling van het aantal witte bloedcellen in het bloed (vooral na langdurig gebruik); 
 • Tekort aan bloedplaatjes waardoor het bloed minder snel stolt, wat kan leiden tot bloedingen van de huid en slijmvliezen, zichtbaar als blauwe vlekken; 
 • Bloedarmoede ten gevolge van afbraak van rode bloedcellen. 


Zeer zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers):

 • Ernstige huidreacties. 


Na zeer langdurig gebruik van hoge doseringen is een enkel geval gemeld van ontsteking van de nier met verkleining ervan en verdikking van de wanden van bloedvaten.

6 gram paracetamol kan reeds een beschadiging van de lever geven; grotere hoeveelheden veroorzaken een onherstelbare afsterving van leverweefsel. Leverbeschadiging na langdurig gebruik van 3 tot 4 gram paracetamol per dag is gemeld.

Interacties

Gebruikt u naast Antigrippine Paracetamol en Vitamine C nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

 • Paracetamol kan de uitscheiding van chlooramfenicol (een middel tegen bepaalde bacteriën) uit het lichaam doen afnemen. 
 • Bij gelijktijdig, langdurig gebruik van zidovudine (een middel tegen virusinfecties zoals AIDS) en paracetamol, neemt de kans op een tekort aan witte bloedcellen toe. 
 • Bij aanhoudend alcoholgebruik en gebruik van stoffen die de leverwerking beïnvloeden, zoals barbituraten (middelen tegen epilepsie), kan een overdosering met paracetamol ernstigere gevolgen hebben dan gewoonlijk.

Zwangerschap / Borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apothekers voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Combinatie met voeding

Indien u gedurende lange tijd grote hoeveelheden alcohol gebruikt, mag u in dat geval niet meer dan 2 gram paracetamol (= 4 sachets) per dag gebruiken.

Alcoholgebruik bezwaarlijk

Bij aanhoudend overmatig alcoholgebruik is er voor paracetamol een risico op vergiftiging.

Smaak

Citroen

Samenstelling

 • De werkzame stoffen in dit middel zijn: 500 mg paracetamol en 50 mg vitamine C per sachet.
 • De andere stoffen in dit middel zijn: aspartaam (E951), citroenaroma, citroenzuur (E330), ethylcellulose (E462), saccharose, colloïdaal watervrij siliciumdioxide (E551).

Beïnvloedt rijvaardigheid

Paracetamol en vitamine C hebben voor zover bekend geen invloed op de rijvaardigheid of het reactievermogen. De bekwaamheid om machines te bedienen wordt niet beïnvloed.

Bevat

Sucrose en aspartaam

Inhoud

10 sachets

Verpakkingsvorm

Doos

Meer informatie

Waarschuwing

 • Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na Niet te gebruiken na of Exp.. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum. 
 • Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?
Voor paracetamol is er een risico op vergiftiging, met name bij:

 • Ouderen
 • Kleine kinderen 
 • Patiënten met leverziekten 
 • Aanhoudend overmatig alcoholgebruik 
 • Patiënten met aanhoudende ondervoeding 
 • Patiënten die geneesmiddelen gebruiken die de leverwerking beïnvloeden, zoals barbituraten (middelen tegen epilepsie). 


Overdosering kan fataal zijn. Indien u een overdosering vermoedt of bemerkt of indien u veel meer sachets hebt gebruikt dan voorgeschreven in deze bijsluiter dan dient u onmiddellijk een arts te waarschuwen. De eerste verschijnselen die u kunt waarnemen als gevolg van een overdosering met paracetamol zijn een gebrek aan eetlust, misselijkheid, braken en buikpijn. Een overdosering leidt niet tot het verlies van het bewustzijn, wel kan de lever onherstelbaar beschadigd worden. Deze leverbeschadiging kan leiden tot coma en dood.

Laat de arts de verpakking of de patiëntenbijsluiter zien. De arts kan u dan verder op de juiste manier behandelen.

Een overmaat vitamine C zal met de urine uitgescheiden worden. Overdosering met vitamine C zal niet tot klachten leiden, behalve maagdarmstoornissen (diarree).

Merk

Antigrippine

Hoe te bewaren

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking. Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities wat betreft de temperatuur.
De online getoonde tekst en afbeelding dienen uitsluitend ter illustratie. Voor volledige, correcte en actuele productinformatie verwijzen wij u naar de bijsluiter van de fabrikant zoals die bij het product wordt meegeleverd.Trustpilot
Betalen met iDeal Betalen met Visa Betalen met Maestro   Onlinegeschillenbeslechting

Een moment geduld aub...

Toegevoegd aan je winkelmand

Verder winkelen
Naar kassa en afrekenen
Verder winkelen
Naar kassa en afrekenen