Exil No Worm Pro Hond

Exil No Worm Pro Hond is het nummer 1 ontwormmiddel.

* Verplichte velden

Vanaf  0,00
Aantal:

Exil No Worm Pro Hond

Lees voor gebruik de bijsluiter

De online getoonde tekst en afbeelding dienen uitsluitend ter illustratie. Voor volledige, correcte en actuele productinformatie verwijzen wij u naar de bijsluiter van de fabrikant zoals die bij het product wordt meegeleverd.

Beschrijving

Tot en met de eerste verjaardag zijn pups gevoeliger voor wormen dan volwassen honden. Pups worden geboren met wormen door besmetting in de baarmoeder. De eerste weken na de geboorte worden pups besmet met wormen via de moedermelk. Daarom dient u ze vaker te ontwormen. Het is daarom verstandig om gelijktijdig met de pups ook de moeder te ontwormen.

Te gebruiken bij

  • Spoelwormen 
  • Haakwormen 
  • Zweepworm 
  • Franse hartworm 
  • Vossenlongworm 

Productvoordelen

Gebruiksadvies

0,5 mg milbemycine oxime en 5 mg praziquantel per kg lichaamsgewicht worden in éénmalig oraal toegediend. Het diergeneesmiddel toedienen met of na wat eten. De tabletten hebben een vleessmaak en zijn makkelijk toe te dienen. Meestal worden de tabletten vrijwillig opgenomen door de honden en de pups.

Bijwerkingen

In zeer zeldzame gevallen zijn na het toedienen van het diergeneesmiddel systemische verschijnselen (zoals lethargie), neurologische verschijnselen (zoals spiertrillingen en ataxie) en/of gastro-intestinale verschijnselen (zoals braken, diarree, verlies van eetlust en kwijlen) waargenomen. Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen

Interacties

Het gelijktijdig gebruik van praziquantel/milbemycine oxime met selamectine wordt goed verdragen. Er werden geen interacties waargenomen wanneer de aanbevolen dosering van de macrocyclische lactoon selamectine werd toegediend tijdens de behandeling met de aanbevolen dosering van de diergeneesmiddelcombinatie. Door de afwezigheid van verdere studies wordt aanbevolen voorzichtig te zijn bij het gelijktijdig toedienen van het diergeneesmiddel met andere macrocyclische lactonen. Ook dergelijke studies zijn niet uitgevoerd bij fokdieren.

Contra-indicaties

Gebruik dit middel niet:

  • bij pups jonger dan 2 weken en/of honden die minder dan 0,5 kilogram wegen.
  • bij honden die minder dan 5 kilogram wegen.

Samenstelling

Milbemycine oxime, Praziquantel.

Inhoud

2 of 4 tabletten

Meer informatie

DIt product is verkrijgbaar in de maten Small, Medium en Large.

Speciale Waarschuwing


Speciale waarschuwingen voor elke diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Om een effectief wormcontrole programma te ontwikkelen dienen lokale epidemiologische informatie en leefomstandigheden van de hond meegenomen te worden en wordt geadviseerd om professioneel advies in te winnen. Resistentie van parasieten voor een bepaalde klasse van anthelmintica kan zich ontwikkelen gedurende frequent, herhaaldelijk gebruik van een anthelminthicum van die bepaalde klasse

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren
Studies met milbemycine oxime laten zien dat de veiligheidsmarge bij sommige honden zoals collies of aanverwante hondenrassen minder is dan bij andere rassen. Bij deze honden moet de aanbevolen dosering strikt worden gevolgd. De tolerantie van het diergeneesmiddel bij jonge pups van deze rassen is niet onderzocht. De klinische verschijnselen bij collies zijn vergelijkbaar met de verschijnselen die gezien worden bij overdosering in de algemene hondenpopulatie (zie rubriek “Bijwerkingen”). Zoals ’Good Veterinary Practice’ betaamt, dienen dieren gewogen te worden voor een accurate dosering. De behandeling van honden met een groot aantal circulerende microfilariae kan soms leiden tot het ontstaan van hypersensitieve reacties, zoals bleke slijmvliezen, braken, trillen, zwaar ademen of overdadig speekselen. Deze reacties worden geassocieerd met het vrijkomen van eiwitten van dode of stervende microfilariae en zijn niet direct een toxisch effect van het product. Het gebruik bij honden die lijden aan microfilariaemie is daarom niet aanbevolen. In gebieden met een hartworm risico, of in het geval dat het bekend is dat de hond heeft gereisd van en naar regio’s met een hartworm risico, wordt het aanbevolen een dierenarts te consulteren voordat het diergeneesmiddel wordt toegediend, om de aanwezigheid van een gelijktijdige besmetting met Dirofilaria immitis uit te sluiten. In geval van een positieve diagnose is het wenselijk om een adulticide behandeling te geven voordat het diergeneesmiddel wordt toegediend. Echinococcose betekent een risico voor de mens. In geval van Echinococcose moeten speciale richtlijnen voor de behandeling, begeleiding en bewaking van betrokken personen opgevolgd worden. Deskundigen of instituten op het gebied van parasitologie dienen te worden geraadpleegd. Indien de hond gebieden heeft bezocht waar Echinococcose spp. prevalent zijn, dient een dierenarts te worden geraadpleegd. Er zijn geen studies verricht met zwaar verzwakte honden of individuen met een ernstige vermindering van de nier- of leverfunctie. Het product wordt niet aanbevolen voor dergelijke dieren of slechts bij een baten/risico analyse door de behandelend dierenarts. Bij honden jonger dan 4 weken oud is lintworminfectie ongewoon. Behandeling van dieren jonger dan 4 weken oud met een combinatieproduct is daarom waarschijnlijk niet nodig.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient
Na toediening handen wassen. In het geval van een accidentele inname van de tabletten, speciaal bij kinderen, dient onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd en de verpakking en/of bijsluiter te worden getoond.

Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg
In een studie is aangetoond dat de combinatie van werkzame bestanddelen zeer goed wordt getolereerd door fokteven, ook tijdens dracht en lactatie. Een specifieke studie met dit diergeneesmiddel is niet uitgevoerd. Tijdens dracht en lactatie uitsluitend gebruiken overeenkomstig de baten/risicobeoordeling door de behandelend dierenarts.

Merk

Exil

Hoe te bewaren

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren. Geen speciale voorzorgen ten aanzien van de temperatuur bij de bewaring van dit diergeneesmiddel.
De online getoonde tekst en afbeelding dienen uitsluitend ter illustratie. Voor volledige, correcte en actuele productinformatie verwijzen wij u naar de bijsluiter van de fabrikant zoals die bij het product wordt meegeleverd.Trustpilot
Betalen met iDeal Betalen met Visa Betalen met Maestro   Onlinegeschillenbeslechting

Een moment geduld aub...

Toegevoegd aan je winkelmand

Verder winkelen
Naar kassa en afrekenen
Verder winkelen
Naar kassa en afrekenen