Healthypharm Hoestdrank Broomhexine HCl

Bij vastzittende hoest, om het ophoesten van slijm in de luchtwegen te vergemakkelijken als dit door de taaiheid van het slijm wordt bemoeilijkt.

Healthypharm Hoestdrank Broomhexine HCl

Lees voor gebruik de bijsluiter

Dit product is een geneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter. Geneesmiddelen mogen helaas niet geretourneerd worden.

De online getoonde tekst en afbeelding dienen uitsluitend ter illustratie. Voor volledige, correcte en actuele productinformatie verwijzen wij u naar de bijsluiter van de fabrikant zoals die bij het product wordt meegeleverd.

Beschrijving

Broomhexinehydrochloride zorgt voor afbraak van taai slijm, waardoor het makkelijker op te hoesten is. Hierdoor kunt u gemakkelijker ademhalen. Toepassing van het geneesmiddel Bij vastzittende hoest, om het ophoesten van slijm in de luchtwegen te vergemakkelijken als dit door de taaiheid van het slijm wordt bemoeilijkt.

Te gebruiken bij

 • Vastzittende hoest,
 • Taai slijm in de luchtwegen

Productvoordelen

 • Slijm kan makkelijker worden opgehoest

Dosering

Volwassenen en kinderen ouder dan 10 jaar:

 • 3 maal daags 4-16 mg broomhexinehydrochloride

Kinderen tussen 5 en 10 jaar:

 • 3 maal daags 4-8 mg broomhexinehydrochloride

Kinderen van 2 tot 5 jaar:

 • 3 maal daags 2-4 mg broomhexinehydrochloride (2½-5 ml drank). 

Hoestdrank bij vastzittende hoest Broomhexine HCl 4 mg/5 ml mag niet gebruikt worden bij kinderen jonger dan 2 jaar.

Gebruiksadvies

De drank innemen met het bijgeleverde maatbekertje. Na gebruik het bekertje even naspoelen met water. Niet langer dan 14 dagen gebruiken zonder uw arts te raadplegen. In geval u bemerkt dat Hoestdrank bij vastzittende hoest Broomhexine HCl te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Bijwerkingen

Bijwerkingen kunnen: zeer vaak voorkomen (bij meer dan 1 op de 10 personen) vaak voorkomen (bij meer dan 1 op de 100 maar bij minder dan 1 op de 10 personen) soms voorkomen (bij meer dan 1 op de 1000 maar bij minder dan 1 op 100 personen) zelden voorkomen (bij meer dan 1 op 10.000 maar bij minder dan 1 op 1000 personen) zeer zelden voorkomen (bij minder dan 1 op de 10.000 personen) niet bekend: kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald.

 • Immuunsysteemaandoeningen: Zelden: allergische reacties en ernstige overgevoeligheidsreacties (anafylaxie). Als bij u deze verschijnselen optreden waarschuw dan direct een arts. 
 • Zenuwstelselaandoeningen: Soms: duizeligheid. Ademhalingsstelsel-, borstkas en - mediastiunumaandoeningen Zelden: benauwdheid als gevolg van kramp van de spieren van de luchtwegen (bronchospasmen). Maagdarmstelselaandoeningen Vaak: lichte bijwerkingen van het maagdarmkanaal. Soms: pijn in de bovenbuik, misselijkheid, braken en diarree. 
 • Huid- en onderhuidaandoeningen: Zelden: huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (galbulten of urticaria). Zeer zelden: ernstige aandoeningen van de huid, zoals ernstige overgevoeligheidsreactie met (hoge) koorts, rode vlekken op de huid, gewrichtspijnen en/of oogontsteking (Steven Johnson syndroom) en ernstige, acute (overgevoelighieds) reacties gepaard gaande met koorts en blaren op de huid/vervelling van de huid (Lyell’s syndroom). Niet bekend: angioneurotisch oedeem, met als verschijnselen plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijvoorbeeld keel of tong), ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag, vaak als allergische reactie. 
 • Algemene aandoeningen en toediningsplaatsstoornissen: Soms: transpireren. Onderzoeken Soms: tijdelijk verhoogde transaminasegehaltes in het bloed. 

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in de bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Interacties

Gebruikt u naast Hoestdrank bij vastzittende hoest Broomhexine HCl nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft. Hoestdrank bij vastzittende hoest Broomhexine HCl kan, wanneer het gelijktijdig wordt gebruikt met bepaalde geneesmiddelen tegen bacteriële infecties (antibiotica, zoals amoxicilline, cefuroxim, doxycycline, erytromycine), de concentratie van deze antibiotica in de longen verhogen.

Zwangerschap / Borstvoeding

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Contra-indicaties

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • Bij kinderen jonger dan 2 jaar. 

Samenstelling

 • Hoestdrank 4 mg/5ml: De werkzame stof in dit middel is 4 mg broomhexinehydrochloride per 5 ml. De andere stoffen in dit middel zijn frambozenaroma (bevat o.a. propyleenglycol), glycerol, natriumbenzoaat, natriummetabisulfiet, povidon, sorbitol, water, zoutzuur. 
 • Hoestdrank 8 mg/5ml: De werkzame stof in dit middel is 8 mg broomhexinehydrochloride per 5 ml. De andere stoffen in dit middel zijn bananenaroma (bevat o.a. propyleenglycol), glycerol, menthol, natriumbenzoaat, natriummetabisulfiet, povidon, sorbitol, water, zoutzuur.

Beïnvloedt rijvaardigheid

Broomhexinehydrochloride kan duizeligheid veroorzaken. U dient hierop bedacht te zijn bij het besturen van voertuigen of het bedienen van machines.

Inhoud

150/250 milliliter

Verpakkingsvorm

Flacon

Meer informatie

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

 • Als u een maagzweer of zweer van de twaalfvingerige darm hebt of die vroeger hebt gehad.
 • U dient de doseringen in deze bijsluiter beslist niet te overschrijden.
 • Raadpleeg uw arts indien de klachten aanhouden of terugkeren. 
 • Broomhexinehydrochloride versterkt de slijmvloed vanuit de longen.
 • In zeer zeldzame gevallen is bij gebruik van slijmoplossers zoals Hoestdrank bij vastzittende hoest Broomhexine HCl melding gemaakt van ernstige aandoeningen van de huid, zoals ernstige overgevoeligheidsreactie met (hoge) koorts, rode vlekken op de huid, gewrichtspijnen en/of oogontsteking (Stevens Johnson syndroom) en ernstige, acute (overgevoeligheids) reactie gepaard gaande met koorts en blaren op de huid/vervelling van de huid (Lyell’s syndroom). In de meeste gevallen hadden deze klachten andere oorzaken dan het gebruik van de slijmoplosser. Echter indien tijdens het gebruik van Hoestdrank bij vastzittende hoest Broomhexine HCl huid- of slijmvliesaandoeningen ontstaan dient u onmiddellijk uw arts te waarschuwen en dient u te stoppen met het gebuik van Hoestdrank bij vastzittende hoest Broomhexine HCl. 

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

De hoestdrank is verkrijgbaar in de volgende sterktes: 8 mg/5ml en 4 mg/5ml. Hoestdrank 8 mg/5ml is te verkrijgen in 250 en 150 ml.

Merk

Healthypharm

Hoe te bewaren

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden. Bewaren beneden 25°C. Bewaren in de goed gesloten verpakking.
De online getoonde tekst en afbeelding dienen uitsluitend ter illustratie. Voor volledige, correcte en actuele productinformatie verwijzen wij u naar de bijsluiter van de fabrikant zoals die bij het product wordt meegeleverd.Trustpilot
Betalen met iDeal Betalen met Visa Betalen met Maestro   Onlinegeschillenbeslechting

Een moment geduld aub...

Toegevoegd aan je winkelmand

Verder winkelen
Naar kassa en afrekenen
Verder winkelen
Naar kassa en afrekenen