Onder een eetstoornis wordt een eetpatroon verstaan dat afwijkt van normaal. Eetstoornissen horen bij de psychiatrische ziektes die het moeilijkst te behandelen zijn. In het psychiatershandboek Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) worden drie eetstoornissen genoemd, anorexia nervosa, boulimia nervosa en binge eating disorder. Een vierde eetstoornis die wel wordt onderscheiden is orthorexia nervosa. Hiervan is sprake wanneer de persoon een obsessie heeft voor gezond eten. Orthorexia nervosa is niet als ziektebeeld opgenomen in de DSM richtlijnen en heeft in tegenstelling tot de andere eetstoornissen ook geen lichamelijke gevolgen.

Anorexia nervosa, boulimia nervosa en binge eating disorder zijn psychiatrische ziektebeelden die ernstige lichamelijke gevolgen kunnen hebben
Lees meer »