Onder acuut braken verstaan we braken dat plotseling begint en niet langer dan enkele dagen aanhoudt. Voor het braken wordt de hond onrustig en probeert gras te eten. Speekselen en loos slikken kunnen ook gezien worden voordat de hond begint te braken.

Oorzaken

Voor acuut braken zijn heel veel oorzaken. De aanleiding kan in het maagdarmstelsel liggen, zoals infectie, vergiftiging, onverteerbare voorwerpen, of het eten van bedorven vlees. Maar de hond kan ook acuut braken doordat er elders in het lichaam stoffen vrij komen die het braakcentrum in de hersenen prikkelen. Voorbeelden van oorzaken buiten het maag-darmkanaal waar honden van gaan braken zijn nierproblemen, problemen met de bijnier, alvleesklierontsteking en hepatitis.

Lees meer »