Behalve problemen met bewegen leidt parkinson na verloop van tijd ook tot cognitieve problemen zoals problemen met het geheugen, verdelen van de aandacht, organiseren en plannen van dagelijkse handelingen. Als mensen moeite hebben nieuwe informatie op te nemen of met het herinneren van eerder geleerde informatie spreken we van een geheugenstoornis.

Veel mensen met parkinson ontwikkelen, naast de problemen met bewegen, ook geheugenproblemen. Er wordt dan gesproken over parkinson dementie.
Lees meer »