Bij hartfalen (decompensatio cordis) kan het hart niet genoeg bloed rondpompen doordat de pompkracht van het hart verminderd is. Door deze chronische ziekte gaat er minder zuurstofrijk bloed naar de andere organen en weefsels. Hierdoor ontstaan klachten. Op den duur zijn de gevolgen ernstig.

Lees meer »