17 september 2014 - Aan COPD-patiënten die regelmatig ernstige verslechteringen van hun ziekte (exacerbaties) doormaken, worden vaak ontstekingsremmende inhalatiesteroïden voorgeschreven. Hoewel deze medicijnen hun nut hebben bewezen bij astma, staat de toegevoegde waarde bij COPD nog niet goed vast. Nieuw onderzoek laat zien dat stoppen met deze inhalatiesteroïden de kans op exacerbaties niet vergroot bij patiënten met ernstige COPD.

COPD

In Nederland hebben ruim 320.000 mensen de chronische longziekte COPD. Deze ziekte komt meestal voor bij mensen ouder dan 40 jaar en vrijwel uitsluitend bij (ex)-rokers. Rook of stofdeeltjes veroorzaken een langdurig aanhoudende (chronische) ontsteking van het slijmvlies in de luchtwegen. Typisch voor COPD is verder het optreden van exacerbaties. Een exacerbatie is een plots optredende verergering. Patiënten herstellen nooit volledig van een exacerbatie: er zal altijd een blijvende verergering van de situatie optreden. Exacerbaties zorgen voor een vergroot risico op ziekenhuisopnames en overlijden. Bij de behandeling van COPD is het voorkomen van exacerbaties daarom erg belangrijk.
Lees meer »