Ook al zijn de redenen om een zwangerschap uit te stellen soms heel begrijpelijk, de vruchtbaarheid neemt wel af met de jaren. Ook neemt de kans toe op een kindje met een afwijking. Vanaf de leeftijd van 35 jaar is een zwangerschap bovendien een extra grote belasting voor het lichaam.

Kans op zwangerschap

De gemiddelde leeftijd waarop vrouwen in Nederland hun eerste kind krijgen is 29,4 jaar. Daarmee staan we wereldwijd bovenaan. Ongeveer een zesde van alle kinderen is geboren bij moeders van 35 jaar of ouder. Hoe ouder een vrouw wordt, hoe meer de eicelkwaliteit afneemt en ook de hoeveelheid beschikbare eicellen afneemt.

Lees meer »