Antibiotica zijn medicijnen die worden ingezet bij ernstige infecties veroorzaakt door bacteriën. Ze doden de bacteriën of remmen hun vermenigvuldiging. Er zijn verschillende soorten antibiotica, die werken tegen verschillende soorten bacteriën.

Bacteriën

Bacteriën zijn eencellige organismen. Sommige bacteriën zijn nuttig voor een mens maar bacteriën kunnen ook een infectie veroorzaken waardoor iemand ziek kan worden. Als iemand voldoende weerstand heeft, bestrijdt zijn afweersysteem de ziekmakende bacteriën. Soms heeft een patiënt echter niet genoeg weerstand tegen een infectie. Dan schrijft de arts een antibioticum voor zodat het afweersysteem van de patiënt wordt geholpen.

Lees meer »