Nierziekten, met als gevolg daarvan nierfalen, zijn helaas vrij veelvoorkomend bij de (vooral oudere) kat. Chronisch nierfalen is een van de grootste doodsoorzaken van oudere katten en dus belangrijk om te herkennen. Bepaalde raskatten, zoals de Main Coon, Pers, Abessijn, Siamees en Burmees hebben een grotere kans om nierfalen te ontwikkelen.

Het ziekteverloop is in grote lijnen gelijk aan dat van de hond. Omdat de nieren van zoogdieren een grote reservecapaciteit hebben, kan op het moment dat men symptomen begint te zien al 75 procent van de nierfunctie verloren zijn. Hoe eerder nierfalen gesignaleerd wordt, hoe beter de kansen zijn dat het dier nog geholpen kan worden.

Lees meer »