Niesziekte is een ziekte bij de kat die veroorzaakt wordt door een virus van de Herpesfamilie, het Feline Herpesvirus (FHV), of door het Feline calicivirus. Deze virussen zorgen voor ernstige problemen aan de voorste luchtwegen, waardoor sommige katten zelfs kunnen overlijden.

Ernstige variant

Het FHV virus is de meest ernstige variant. De meeste katten genezen wel van het virus, maar dit kan weken duren. Sommige katten houden er een chronische neusverkoudheid aan over.
Doordat bacteriën makkelijk toeslaan als een dier geïnfecteerd is door een virus
Lees meer »