Wanneer je zwanger bent en ouder dan 36 kom je in aanmerking voor extra prenataal onderzoek. Hier lees je er meer over.

Leeftijd

De kans op een baby met een chromosoomafwijking, zoals het Downsyndroom, neemt toe naarmate de moeder ouder is. Zo is bij een twintig jaar oude zwangere de kans op een kind met Downsyndroom 1 op 1500. Bij een 36-jarige is dit 1 op 300 en bij een vrouw van veertig is dit 1 op 100. Leeftijd kan een reden zijn om prenataal onderzoek te laten doen.
Lees meer »