6 oktober 2014 - Astma en COPD zijn de twee belangrijkste chronische luchtwegaandoeningen. Bij astma is er sprake van een overmatige reactie van de longen op prikkels, waardoor benauwdheidsaanvallen kunnen ontstaan. Bij COPD zijn de luchtwegen chronisch ontstoken, waardoor ze zijn vernauwd en er veel slijm wordt geproduceerd. Veel medicijnen worden voor beide ziektes gebruikt, maar in een andere volgorde. Het COPD middel tiotropium (Spiriva) is nu ook officieel goedgekeurd voor astma.

Tiotropium is een luchtwegverwijder. Het middel vermindert aanvallen van benauwdheid doordat het de verkramping in de luchtwegen opheft. Tiotropium mag worden gebruikt bij volwassenen met astma die momenteel behandeld worden met inhalatiesteroïden en andere luchtwegverwijders (sympaticomimetica) en die één of meer ernstige exacerbaties (longaanvallen) hebben doorgemaakt in het voorgaande jaar.

De toepassing van tiotropium bij astma is gebaseerd op een onderzoek dat onlangs werd gepresenteerd. Dit onderzoek toonde aan dat toevoeging van tiotropium bij patiënten met astma het risico op het optreden van een ernstige exacerbatie met

Lees meer »