Exil No Worm Pro Kat

Exil No Worm Pro Kat maakt ontwormen pas echt gemakkelijk.

 13,50
Aantal:
Direct leverbaar, voor 16.00 uur besteld morgen in huis

Exil No Worm Pro Kat

Lees voor gebruik de bijsluiter

De online getoonde tekst en afbeelding dienen uitsluitend ter illustratie. Voor volledige, correcte en actuele productinformatie verwijzen wij u naar de bijsluiter van de fabrikant zoals die bij het product wordt meegeleverd.

Beschrijving

De minitabletten van Exil No Worm Pro hebben een smakelijke coating. 40% van de katten eet de minitablet daardoor zelfs uit de hand! Nagenoeg alle katten eten de tablet spontaan als deze door een beetje voer wordt gemengd.

Te gebruiken bij

 • Spoelwormen 
 • Haakwormen 
 • Zweepworm 
 • Franse hartworm 
 • Vossenlongworm 

Productvoordelen

Gebruiksadvies

Zoals “Good Veterinary Practice” betaamt, dienen dieren gewogen te worden voor een accurate dosering. Oraal gebruik. Minimale aanbevolen dosering: 2 mg milbemycine oxime en 5 mg praziquantel per kg lichaamsgewicht worden éénmalig oraal toegediend. Het diergeneesmiddel toedienen met of na wat eten. Het product is een kleine tablet. De tabletten hebben een vleessmaak en zijn makkelijk toe te dienen.

Bijwerkingen

 • In zeer zeldzame gevallen zijn na het toedienen van het diergeneesmiddel, met name bij jonge katten, systemische verschijnselen (zoals lethargie), neurologische verschijnselen (zoals spiertrillingen en ataxie) en/of gastro-intestinale verschijnselen (zoals braken en diarree) waargenomen.
 • Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Contra-indicaties

Dit middel niet gebruiken:

 • bij kittens jonger dan 6 weken en/of met een gewicht van minder dan 0,5 kilogram
 • bij katten met een lichaamsgewicht van minder dan 2 kilogram

Samenstelling

Milbemycine oxime, Praziquantel.

Inhoud

2 tabletten

Verpakkingsvorm

Doos

Meer informatie

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

 • Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.
 • Geen speciale voorzorgen ten aanzien van de temperatuur bij de bewaring van dit diergeneesmiddel.
 • Halve tabletten dienen in de originele blister te worden bewaard en worden gebruikt voor de volgende toediening.
 • Bewaar de blister in de buitenverpakking.
 • Gebruik dit diergeneesmiddel niet na de houdbaarheidsdatum die staat vermeld op het doosje en de blister na “EXP”.
 • De uiterste gebruiksdatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
 • Houdbaarheid na eerste opening van de primaire verpakking: 6 maanden.

Speciale waarschuwingen

Speciale waarschuwingen voor elke doeldiersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Het verdient aanbeveling om alle dieren in hetzelfde huishouden tegelijk te behandelen. Om een effectief wormcontrole programma te ontwikkelen dienen lokale epidemiologische informatie en leefomstandigheden van de kat meegenomen te worden en wordt geadviseerd om professioneel advies in te winnen. Resistentie van parasieten voor een bepaalde klasse van anthelmintica kan zich ontwikkelen gedurende frequent, herhaaldelijk gebruik van een anthelminticum van die bepaalde klasse. Als een D. caninum infectie aanwezig is, dient men te overwegen om tegelijkertijd behandeling tegen tussengastheren (zoals vlooien en luizen) uit te voeren om herinfectie te voorkomen
Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren
Er zijn geen studies uitgevoerd met ernstig verzwakte katten of dieren met een ernstige vermindering van de nier- of leverfunctie. Het product wordt niet aanbevolen voor dergelijke dieren of alleen na een baten/risico analyse door de behandelend dierenarts. Studies hebben aangetoond, dat behandeling van honden met een groot aantal circulerende microfilariae soms kan leiden tot overgevoeligheidsreacties, zoals bleke slijmvliezen, braken, trillen, zwaar ademen of overdadig speekselen. Deze reacties worden geassocieerd met het vrijkomen van eiwitten van dode of stervende microfilariae en zijn niet direct een toxisch effect van het product. Het gebruik bij honden die lijden aan microfilariaemie wordt daarom niet aanbevolen. In afwezigheid van gegevens over katten met microfilariaemie dient toepassing te geschieden volgens een baten/risico analyse door de behandelend dierenarts.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het diergeneesmiddel aan de dieren toedient
Na toediening handen wassen. In het geval van een accidentele inname van de tabletten, speciaal bij kinderen, dient onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd en de verpakking en/of bijsluiter te worden getoond.

Gebruik tijdens dracht en lactatie
In een studie, is aangetoond dat de combinatie van werkzame bestanddelen zeer goed wordt getolereerd door fokteven, ook tijdens dracht en lactatie. Een specifieke studie met dit diergeneesmiddel is niet uitgevoerd. Uitsluitend gebruiken overeenkomstig de baten/risicobeoordeling door de behandelend dierenarts.

Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie
Het gelijktijdig gebruik van de combinatie praziquantel/milbemycine oxime met selamectine wordt goed verdragen. Er werden geen interacties waargenomen wanneer de aanbevolen dosering van de macrocyclische lacton selamectine tijdens de behandeling met de aanbevolen dosering van de diergeneesmiddelcombinatie. In afwezigheid van verdere studies, wordt aanbevolen voorzichtig te zijn bij het gelijktijdig toedienen van het diergeneesmiddel met andere macrocyclische lactonen. Dergelijke studies zijn ook niet uitgevoerd bij fokdieren.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van nietgebrukte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

 • Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd. 
 • Het product dient niet in de waterloop terecht te komen, aangezien dit gevaar kan opleveren voor vissen en andere waterorganismen.

Merk

Exil

De online getoonde tekst en afbeelding dienen uitsluitend ter illustratie. Voor volledige, correcte en actuele productinformatie verwijzen wij u naar de bijsluiter van de fabrikant zoals die bij het product wordt meegeleverd.Trustpilot
Betalen met iDeal Betalen met Visa Betalen met Maestro   Onlinegeschillenbeslechting

Een moment geduld aub...

Toegevoegd aan je winkelmand

Verder winkelen
Naar kassa en afrekenen
Verder winkelen
Naar kassa en afrekenen