Sandoz Paracetamol 500 mg tablet

Sandoz Paracetamol 500 mg behoort tot de groep van de zogenaamde pijnstillende en koortsverlagende geneesmiddelen.

Sandoz Paracetamol 500 mg tablet

Lees voor gebruik de bijsluiter

Dit product is een geneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter. Geneesmiddelen mogen helaas niet geretourneerd worden.

De online getoonde tekst en afbeelding dienen uitsluitend ter illustratie. Voor volledige, correcte en actuele productinformatie verwijzen wij u naar de bijsluiter van de fabrikant zoals die bij het product wordt meegeleverd.

Beschrijving

Paracetamol Sandoz wordt gebruikt bij:

 • hoofdpijn
 • koorts en pijn bij griep en verkoudheid
 • koorts en pijn na vaccinatie
 • kiespijn
 • zenuwpijn
 • spit
 • spierpijn
 • menstruatiepijn

Te gebruiken bij

 • Koorts
 • Pijn

Dosering

Kinderen van 4 tot 6 jaar: een halve (½) tablet van 500 mg 3-4 maal per dag.
Kinderen van 6 tot 9 jaar: een halve (½) tablet van 500 mg 4-6 maal per dag.
Kinderen van 9 tot 12 jaar: één tablet van 500 mg 3-4 maal per dag.
Kinderen van 12 tot 15 jaar: één tablet van 500 mg 4-6 maal per dag.
Volwassenen: één of 2 tabletten van 500 mg per keer, maximaal 6 tabletten per dag.

De lagere toedieningsfrequentie is bedoeld voor de jongste kinderen in de betreffende leeftijdscategorie.

 • Dit middel is niet geschikt voor kinderen jonger dan 4 jaar.
 • Tussen twee innamen dient minstens 4 uur te liggen.
 • Niet gebruiken in combinatie met andere paracetamol bevattende producten.
 • De aangegeven dosering niet overschrijden.
 • Wanneer de symptomen van pijn en/of koorts weer opkomen, kan toediening herhaald worden volgens aangegeven doseringsschema.
 • Als de pijn langer dan 5 dagen of de koorts langer dan 3 dagen aanhoudt of erger, of als er zich andere verschijnselen voordoen, dient de behandeling te worden gestopt en een arts te worden geraadpleegd.


De effectieve dagelijkse dosis mag niet hoger zijn dan 60 mg/kg/dag (tot 2 g/dag) in de volgende situaties:

 • volwassenen die minder dan 50 kg wegen.
 • milde tot matige leverinsufficiëntie, Syndroom van Gilbert (familiaire niet-hemolytische geelzucht)
 • uitdroging
 • chronische ondervoeding


Volg deze instructies op tenzij uw arts u een ander advies heeft gegeven. In geval u bemerkt dat dit middel te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Gebruiksadvies

De tabletten moeten met een ruime hoeveelheid water (half glas) ingenomen worden.

Bijwerkingen

Zie bijsluiter.

Interacties

Neem contact op met u arts of apotheker voordat u paracetamol gebruikt, in het geval dat u een van de volgende geneesmiddelen gebruikt:

 • Barbituraten (groep van slaap- en verdovingsmiddelen)
 • Bepaalde antidepressiva
 • Probenecide (geneesmiddel tegen jicht)
 • Chlooramfenicol (een antibioticum)
 • Metoclopramide of domperidon (geneesmiddelen tegen misselijkheid en braken)
 • Colestyramine (cholesterolverlagend middel)
 • Warfarine en andere coumarines (bloedverdunners)
 • Zidovudine (geneesmiddel gebruikt bij behandeling van aids)
 • Salicylamide (een pijnstiller)
 • Isoniazide (geneesmiddel tegen tuberculose)
 • Lamotrigine (geneesmiddel tegen epilepsie).

Paracetamol kan de testresultaten van verschillende laboratoriumtesten beïnvloeden.

Zwangerschap / Borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Alcoholgebruik bezwaarlijk

Bij chronisch alcoholgebruik mag de dosis paracetamol per dag niet hoger zijn dan 2 gram (4 tabletten). Langdurig gebruik van paracetamol in combinatie met alcohol kan eerder leverbeschadiging veroorzaken bij een overdosering met paracetamol.

Samenstelling

De werkzame stof in dit middel is paracetamol. Een tablet bevat 500 mg paracetamol.
De andere stoffen in dit middel zijn maïszetmeel, gelatine, croscarmellose natrium en magnesiumstearaat.

Inhoud

20 of 30 tabletten

Meer informatie

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel of helemaal niet gebruiken?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

- u bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel
- wanneer u lijdt aan lever- of nierfunctiestoornissen
- Matige tot ernstige nierinsufficiëntie (onvoldoende werking van de nieren)
- Milde tot ernstige leverinsufficiëntie (onvoldoende werking van de lever)
- Syndroom van Gilbert
- Glucose-6-fosfaatdehydrogenase-deficiëntie
- Hemolytische anemie
- Uitdroging
- Chronische ondervoeding
- Astmatische patiënten die gevoelig zijn voor aspirine (= acetylsalicylzuur)
- wanneer u dagelijks grote hoeveelheden alcohol gebruikt; in dit geval is er meer kans op het optreden van schadelijke effecten op de lever.
- wanneer uw klachten langer dan 14 dagen aanhouden of terugkeren; neem in deze gevallen contact op met uw arts.
Langdurig of veelvuldig gebruik wordt ontraden.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest. Dit product is verkrijgbaar per 20 of 30 tabletten.

Merk

Sandoz

Sterkte

500 mg

Hoe te bewaren

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. Bewaar de tabletten in de originele verpakking beneden 25°C.
De online getoonde tekst en afbeelding dienen uitsluitend ter illustratie. Voor volledige, correcte en actuele productinformatie verwijzen wij u naar de bijsluiter van de fabrikant zoals die bij het product wordt meegeleverd.Trustpilot
Betalen met iDeal Betalen met Visa Betalen met Maestro   Onlinegeschillenbeslechting

Een moment geduld aub...

Toegevoegd aan je winkelmand

Verder winkelen
Naar kassa en afrekenen
Verder winkelen
Naar kassa en afrekenen