Healthypharm Acetylcysteïne Hoestbruistabletten 600mg

Breekt taai, vastzittend slijm af, zodat het dunvloeibaar wordt en gemakkelijk kan worden opgehoest.

* Verplichte velden

Vanaf  0,00
Aantal:

Healthypharm Acetylcysteïne Hoestbruistabletten 600mg

Lees voor gebruik de bijsluiter

Dit product is een geneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter. Geneesmiddelen mogen helaas niet geretourneerd worden.

De online getoonde tekst en afbeelding dienen uitsluitend ter illustratie. Voor volledige, correcte en actuele productinformatie verwijzen wij u naar de bijsluiter van de fabrikant zoals die bij het product wordt meegeleverd.

Beschrijving

Acetylcysteïne breekt taai, vastzittend slijm af, zodat het dunvloeibaar wordt en gemakkelijk kan worden opgehoest. Healthypharm hoestbruistabletten acetylcysteïne 600 mg kan worden gebruikt bij aandoeningen van de luchtwegen, zoals astma, bronchitis (ontsteking van het slijmvlies van de luchtpijp), emfyseem, mucoviscidose (taaislijmziekte) en bij bronchiëctasieën (langdurige verwijding van een vertakking van de luchtpijp).

Te gebruiken bij

 • Astma
 • Bronchitis (ontsteking van het slijmvlies van de luchtpijp)
 • Emfyseem
 • Mucoviscidose (taaislijmziekte)
 • Bronchiëctasieën (langdurige verwijding van een vertakking van de luchtpijp)

Dosering

Volwassenen:

 • 1 maal per dag 1 bruistablet.

 Bij patiënten die moeite hebben met het ophoesten (bejaarden en verzwakte patiënten) wordt aanbevolen om de bruistablet ’s ochtends in te nemen.

Hoestbruistabletten HTP Acetylcysteïne 600 mg is niet geschikt voor kinderen tussen 2 en 18 jaar, en mag niet gebruikt worden bij kinderen onder 2 jaar.

Gebruiksadvies

Los de bruistablet op in een half glas water door te roeren met een plastic lepeltje. De oplossing meteen drinken. Gebruik dit product niet langer dan 14 dagen zonder een arts te raadplegen.

Bijwerkingen

Treedt één van de volgende bijwerkingen op, stop dan direct met het gebruik van Healthypharm Hoestbruistabletten Acetylcysteïne 600 mg en neem onmiddellijk contact op met uw arts of ga naar de eerste hulp afdeling van een nabij gelegen ziekenhuis:

 • Shock (sterke daling van de bloeddruk, bleekheid, onrust, zwakke pols, klamme huid, verminderd bewustzijn) door een plotselinge vaatverwijding ten gevolge van ernstige overgevoeligheid voor bepaalde stoffen (anafylactische shock). 
 • Plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijv. keel of tong), ademhalingsmoeilijkheden en of jeuk en huiduitslag, vaak als allergische reactie (angio-oedeem). 

Bovenstaande reacties zijn zeer ernstige bijwerkingen. In geval dat deze reacties bij u optreden, is het mogelijk dat u een ernstige allergische reactie heeft op Healthypharm Hoestbruistabletten Acetylcysteïne 600 mg. U heeft spoedeisende medische zorg nodig of dient te worden opgenomen in het ziekenhuis. Deze zeer ernstige bijwerking komt zeer zelden (bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers) voor. Ook bloedingen komen zeer zelden voor.

Informeer uw arts als u een van de onderstaande bijwerkingen ervaart:

 • Overgevoeligheid Dit kan zich uiten als bronchospasmen en dyspneu (zie hierboven), versnelde hartslag (tachycardie), jeuk (pruritus), huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (urticaria) en angio-oedeem. - 
 • Hoofdpijn
 • Oorsuizen (tinnitus)
 • Ontsteking van het mondslijmvlies (stomatitis)
 • Diarree
 • Koorts (pyrexie)
 • Verlaagde bloeddruk
 • Buikpijn
 • Misselijkheid
 • Braken

Bovenstaande bijwerkingen komen soms (bij 1 tot 10 op de 1000 gebruikers) voor.

 • Benauwdheid door kramp van de spieren in de luchtwegen (bronchospasmen)
 • Bemoeilijkte ademhaling, kortademigheid of benauwdheid (dyspneu)
 • Gestoorde spijsvertering met als verschijnselen vol gevoel in de bovenbuik, pijn in de maagstreek, boeren, misselijkheid en zuurbranden (dyspepsie) 

Bovenstaande bijwerkingen komen zelden (bij 1 tot 10 op de 10.000 gebruikers) voor. 

Interacties

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

 • Wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt, los deze dan niet tegelijk met Healthypharm Hoestbruistabletten Acetylcysteïne 600 mg op.
 • Wanneer u geneesmiddelen ter bestrijding of voorkoming van infecties (antibiotica) moet gebruiken, wordt geadviseerd om deze twee uur voor of na Healthypharm Hoestbruistabletten Acetylcysteïne 600 mg in te nemen.
 • Tijdens het gebruik van Healthypharm Hoestbruistabletten Acetylcysteïne 600 mg mogen middelen die de hoestprikkel onderdrukken niet gebruikt worden, omdat het noodzakelijk is om het losgekomen slijm op te kunnen hoesten.
 • Healthypharm Hoestbruistabletten Acetylcysteïne 600 mg kan de bloeddruk verlagende werking van nitroglycerine (middel dat wordt gebruikt tegen een beklemmend pijnlijk gevoel op de borst (angina pectoris)), versterken. Voorzichtigheid is geboden.
 • Wanneer u geactiveerde kool (een middel tegen reizigersdiarree) gebruikt, kan het effect van Healthypharm Hoestbruistabletten Acetylcysteïne 600 mg afnemen. 

Gebruikt u naast Healthypharm Hoestbruistabletten Acetylcysteïne 600 mg nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Zwangerschap / Borstvoeding

Gebruik Hoestbruistabletten HTP Acetylcysteïne 600 mg alleen na zorgvuldige afweging van de voor- en nadelen tijdens de zwangerschap of periode van borstvoeding. Neem contact op met uw arts.

Contra-indicaties

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
 • Kinderen onder 2 jaar mogen dit middel niet gebruiken. 

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

 • Wanneer u lijdt aan een aanvalsgewijs optredende benauwdheid door kramp van de spieren en zwelling van het slijmvlies van de luchtwegen, vaak gepaard gaande met hoesten en opgeven van slijm (astma bronchiale), kunt u last krijgen van een benauwdheid door kramp van de spieren van de luchtwegen (bronchospasme). Wanneer zich een dergelijke aanval voordoet, dient u de behandeling met Healthypharm Hoestbruistabletten Acetylcysteïne 600 mg onmiddellijk te staken en een arts te raadplegen.
 • Wanneer u een maagzweer heeft of in het verleden heeft gehad, omdat Healthypharm Hoestbruistabletten Acetylcysteïne 600 mg uw maagwand kan irriteren. In het bijzonder wanneer u andere middelen gebruikt waarvan bekend is dat zij de maagwand kunnen irriteren. 
 • Er zijn zeer zeldzame gevallen gerapporteerd van ernstige overgevoeligheidsreacties met (hoge) koorts, rode vlekken op de huid, gewrichtspijnen en/of oogontsteking (Stevens-Johnson syndroom) of acute overgevoeligheidsreacties gepaard gaande met koorts en blaren op de huid of vervelling van de huid (Lyell syndroom) die in verband konden worden gebracht met gebruik van acetylcysteïne. In de meeste gevallen gebruikte men echter minstens één ander geneesmiddel dat waarschijnlijk de oorzaak voor deze reacties was. Wanneer er zich nieuwe veranderingen aan de huid of slijmvliezen voordoen, dient u onmiddellijk een arts te raadplegen en dient u onmiddellijk met het gebruik van acetylcysteïne te stoppen.
 • Vooral aan het begin van de behandeling kan, doordat het vastzittende slijm vloeibaar wordt, dit in volume toenemen. Wanneer u niet in staat bent om dit vloeibare slijm effectief op te hoesten, dient u een arts te raadplegen zodat adequate maatregelen genomen kunnen worden om het slijm te verwijderen.
 • Middelen zoals Healthypharm Hoestbruistabletten Acetylcysteïne 600 mg die het slijm oplossen (mucolytica) kunnen de luchtwegen van kinderen onder 2 jaar verstoppen vanwege de eigenschappen van de luchtwegen bij deze leeftijdsgroep. Hierdoor kan het vermogen om het slijm op te hoesten beperkt zijn. Daarom mag Hoestbruistabletten HTP Acetylcysteïne 600 mg niet door kinderen onder 2 jaar gebruikt worden.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Samenstelling

Acetylcysteïne, citroenaroma, citroenzuur (E330), lactose, mannitol (E421), natriumcarbonaat (E500), trinatriumcitraatdihydraat, natriumcyclamaat (E952), natriumwaterstofcarbonaat (E500), saccharoïde natrium (E954)

Bevat

Acetylcysteïne

Inhoud

10 of 30 bruistabletten

Meer informatie

Het kan voorkomen dat u bij openen van de verpakking een lichte zwavelgeur (de geur van rotte eieren) waarneemt. Dit is een eigenschap van de werkzame stof en normaal. Het wijst niet op een verandering van het geneesmiddel.

Merk

Healthypharm

Hoe te bewaren

Bewaren beneden 25 °C. Niet in de koelkast bewaren. De tablettencontainer zorgvuldig gesloten houden.
De online getoonde tekst en afbeelding dienen uitsluitend ter illustratie. Voor volledige, correcte en actuele productinformatie verwijzen wij u naar de bijsluiter van de fabrikant zoals die bij het product wordt meegeleverd.Trustpilot
Betalen met iDeal Betalen met Visa Betalen met Maestro   Onlinegeschillenbeslechting

Een moment geduld aub...

Toegevoegd aan je winkelmand

Verder winkelen
Naar kassa en afrekenen
Verder winkelen
Naar kassa en afrekenen