Disclaimer

  1. De inhoud van deze website van Leef.nl B.V. op www.leef.nl is samengesteld door Leef.nl.
  2. Leef.nl heeft alle informatie op de Website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan de gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist zijn. Leef.nl aanvaardt ter zake geen aansprakelijkheid voor (gevolg)schade die hierdoor geleden is en/of die mocht voortvloeien uit het gebruik, of het niet (meer) kunnen gebruiken van deze site, uit het gebruik van informatie van deze site, of uit het gebruik van apps of andere sites die u bezoekt via links op de Website.
  3. De Website alsmede de daarop te benaderen web applicaties bevatten oorspronkelijke teksten, tabellen, foto's, figuren, merken en ideeën die beschermd zijn door rechten van intellectueel eigendom, zoals auteursrechten, databankrechten en merkrechten. In alle gevallen is Leef.nl dan wel haar licentiegever(s) uitsluitend rechthebbende.
  4. Ieder ander gebruik van de Website dan voor zover uitdrukkelijk toegelaten op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving is niet toegestaan. Het overnemen respectievelijk gebruiken van de gepubliceerde informatie (zoals teksten, audio- en beeldmateriaal en bronbestanden) is uitsluitend toegestaan voor niet-commerciële doeleinden. Voor ander gebruik, bewerking of publicatie van (een onderdeel van) deze site heeft u voorafgaande schriftelijke toestemming van Leef.nl nodig. Leef.nl behoudt in deze nadrukkelijk al haar rechten voor.
  5. Er kan geen enkele aanspraak op bescherming geclaimd worden ten aanzien van gegevens, elementen of onderdelen van een eigen bestand die ontleend zijn aan respectievelijk afkomstig zijn van de Website en/of de webapplicaties van Leef.nl die via de Website te benaderen zijn. Het commercieel aanwenden van een dergelijk bestand is in strijd met de op Leef.nl rustende rechten van intellectueel eigendom.
  6. Via de website Leef.nl.nl kan er naar andere sites worden gelinkt. Deze sites zijn niet door Leef.nl gecontroleerd. Leef.nl aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor (gevolg)schade als gevolg van het gebruik van de informatie op de gelinkte sites. Lees altijd de disclaimer en het privacy statement van deze websites.
  7. U kunt ons uiteraard helpen de informatie correct en actueel te houden. We stellen het op prijs, als u onjuistheden of tips aan ons meldt via klantenservice@leef.nl.
  8. Leef.nl is te allen tijde gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de inhoud en/of layout van de Website alsmede de webapplicaties van Leef.nl die via de Website te benaderen zijn

Trustpilot
Betalen met iDeal Betalen met Visa Betalen met Maestro   Onlinegeschillenbeslechting

Een moment geduld aub...

Toegevoegd aan je winkelmand

Verder winkelen
Naar kassa en afrekenen
Verder winkelen
Naar kassa en afrekenen