Privacy verklaring

Het privacy statement is van toepassing op alle personen van wie wij de persoonsgegevens verwerken. Dit zijn o.a. onze bezoekers, klanten en zakelijke contactpersonen of andere personen die met ons contact hebben gelegd. Wij gaan zorgvuldig met je persoonsgegevens om en doen dit met inachtneming van relevante wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens en overige toepasselijke wet- en regelgeving. In dit privacy statement kun je lezen welke persoonsgegevens wij gebruiken voor welke doeleinden en hoe wij je persoonsgegevens beschermen.

Verwerking van persoonsgegevens

Indien je contact hebt (gehad) met Leef.nl verwerken wij je persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot jou als individu, zoals NAW-gegevens, contactgegevens en je IP-adres. Deze gegevens ontvangen we van je als je onze website bezoekt, een account aanmaakt en daarbij bepaalde gegevens invult of wanneer je contact zoekt met onze klantenservice. Wij gebruiken je gegevens om de bestelling zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met jouw toestemming. Die toestemming kun je op elk moment weer intrekken door contact op te nemen met onze klantenservice.

Welke gegevens verwerken wij?

Indien je gebruik maakt van de producten en diensten van Leef.nl worden diverse persoonsgegevens verwerkt. We onderscheiden de registratiegegevens en de koopgegevens. Registratiegegevens zijn bijvoorbeeld de NAW- en contactgegevens die bij het gebruik van Leef.nl worden geregistreerd. Koopgegevens zijn bijvoorbeeld de producten en diensten die je via Leef.nl koopt, je betaalgegevens en bestelgeschiedenis.

Waarvoor gebruiken wij jouw persoonsgegevens?

Indien je een bestelling plaatst, hebben wij je naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om je bestelling uit te voeren en je daarvan op de hoogte te houden. 
Als je bij Leef.nl een account aanmaakt, bewaren wij je gegevens op een Secure Server. In je account slaan we gegevens op zoals je naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens. Zo hoef je niet bij iedere nieuwe bestelling deze gegevens in te vullen. Om het winkelen bij Leef.nl zo aangenaam mogelijk te maken, slaan wij je persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot je bestelling en het gebruik van onze diensten op, mits je hiervoor toestemming hebt gegeven. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren en je artikelen aanbevelen die je mogelijk interessant vindt. Met jouw toestemming gebruiken wij je gegevens om je te informeren over speciale aanbiedingen en acties. Naast deze redenen worden je persoonsgegevens ook verwerkt voor debiteuren- en crediteurenadministratie en de afhandeling  van klachten.

Hoe gaan wij om met de beveiliging van je gegevens?

We doen er alles aan om de betrouwbaarheid, veiligheid en integriteit van de door ons verzamelde data te waarborgen. Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om je persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo zijn delen van onze website versleuteld met een Secure Sockets Layer (SSL) verbinding. SSL is een methode om via internet gegevens veilig uit te wisselen tussen de website en de webbrowser. Hierdoor zijn je persoonlijke gegevens altijd volledig beschermd en worden deze versleuteld over internet verstuurd zodat afluisteraars geen kans krijgen. Ook is er een beperkte toegankelijkheid tot je persoonsgegevens voor medewerkers.

Wanneer delen wij je gegevens met derden?

Leef.nl zal je persoonsgegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van je bestelling danwel zodanig aggregeren zodat deze niet terug te herleiden zijn tot op persoonlijk niveau. Jouw gegevens kunnen worden gedeeld binnen Mosadex CV. Zo worden noodzakelijke gegevens onder andere verstrekt aan NControl B.V. (onderdeel van Mosadex CV)  die de hosting en technische ondersteuning van de website verzorgt en aan Holland Pharma Exploitatie B.V. (moederbedrijf van Leef.nl BV en zelf ook onderdeel van Mosadex CV) die de verzending van het product uitvoert.

Wie heeft toegang tot je gegevens?

Onze medewerkers die je gegevens nodig hebben voor uitoefening van hun functie (zoals bijvoorbeeld inkoop, verkoop, levering en uitvoering van aanvullende processen) hebben toegang tot je persoonsgegevens.

Hoe lang bewaren wij je gegevens?

Je gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking.

Wat zijn je rechten?

Ten aanzien van je persoonsgegevens heb je de volgende rechten:

Recht van inzage (artikel 15 AVG)

Je hebt op elk moment het recht om aan ons te vragen of er persoonsgegevens van je worden verwerkt, en zo ja, om welke persoonsgegevens het gaat en op welke manier en waarom die gegevens worden verwerkt.

Recht op rectificatie (artikel 16 AVG)

Indien sprake is van onjuistheden in de gegevensverwerking heb je het recht om ons te vragen je persoonsgegevens te verbeteren of aan te vullen.

Recht op vergetelheid (verwijdering) (artikel 17 AVG)

Je hebt het recht om ons te verzoeken om al je persoonsgegevens te verwijderen. Omdat wij op grond van de wet in sommige gevallen je persoonsgegevens moeten bewaren, kunnen wij helaas niet altijd aan je verzoek tegemoetkomen. 

Recht op beperking van de verwerking (artikel 18 AVG)

Indien wij je gegevens mogen bewaren maar niet mogen gebruiken, heb je het recht om beperking van de verwerking van de persoonsgegevens te vragen.

Recht op dataportabiliteit (overdraagbaarheid gegevens) (artikel 20 AVG)

Onder bepaalde voorwaarden heb je het recht om een kopie van je persoonsgegevens te krijgen die wij als verwerkingsverantwoordelijke van je hebben, zodat die gegevens kunnen worden overgedragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Recht van bezwaar tegen verwerking (artikel 21 AVG)

In bepaalde gevallen heb je het recht ons te vragen je persoonsgegevens niet meer te gebruiken.

Indien je een beroep wilt doen op bovenstaande rechten, dan kun je contact opnemen met onze klantenservice. In beginsel reageren we binnen vier weken op je verzoek.

Waar kunt je terecht als je ontevreden bent over de verwerking?

Indien je klachten hebt over de wijze waarop wij met je persoonsgegevens omgaan, dan heb je het recht om een klacht in te dienen. Neem daarvoor contact op met onze klantenservice. Je hebt tevens het recht deze klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen.

Contactgegevens

Leef.nl B.V. (‘’Leef.nl’’), gevestigd aan de Bosberg 41, 7271 LE te Borculo, is de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens zoals beschreven in dit privacy statement. Telefonisch kun je onze klantenservice bereiken op 0800 555 43 21 (gratis) en per e-mail via info@leef.nl.

 

Wij behouden ons het recht voor het privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.