Onder een eetstoornis wordt een eetpatroon verstaan dat afwijkt van normaal. Eetstoornissen horen bij de psychiatrische ziektes die het moeilijkst te behandelen zijn. In het psychiatershandboek Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) worden drie eetstoornissen genoemd, anorexia nervosa, boulimia nervosa en binge eating disorder. Een vierde eetstoornis die wel wordt onderscheiden is orthorexia nervosa. Hiervan is sprake wanneer de persoon een obsessie heeft voor gezond eten. Orthorexia nervosa is niet als ziektebeeld opgenomen in de DSM richtlijnen en heeft in tegenstelling tot de andere eetstoornissen ook geen lichamelijke gevolgen.

Anorexia nervosa, boulimia nervosa en binge eating disorder zijn psychiatrische ziektebeelden die ernstige lichamelijke gevolgen kunnen hebben

Anorexia nervosa

Anorexia nervosa, ook wel magerzucht genoemd, treft vooral meisjes in de puberteit en jonge vrouwen. Iemand die lijdt aan anorexia nervosa heeft een verstoord beeld van het eigen lichaam en een extreme angst om dik te worden. Daarom worden drastische diëten gevolgd. Dit kan weinig eten in combinatie met bovenmatige lichamelijke activiteit zijn, of normaal tot veel eten, waarna alles wordt uitgebraakt. Dit eetpatroon leidt uiteindelijk tot ondervoeding, waarbij er een tekort aan ijzer, kalium, vitamines en eiwitten kan ontstaan. Een kaliumtekort kan levensgevaarlijk zijn; het kan hartritmestoornissen en in het ergste geval een hartstilstand tot gevolg hebben. Vaak worden grote hoeveelheden laxeermiddelen gebruikt. Deze kunnen zorgen voor uitdroging, luiheid of stilstand van de darmen, hevige buikpijn en obstipatie.

Lichamelijke gevolgen die kunnen optreden

 • Moeheid
 • Koude en daardoor vaak blauwe handen en voeten door vermindering van de bloedsomloop
 • Maag-darmklachten, zoals vertraagde maagleging, misselijkheid, irritatie van de darm en obstipatie
 • Menstruatiestoornissen, meestal amenorroe, het uitblijven van de menstruatie
 • Nierstenen
 • Botontkalking (osteoporose)
 • Hartproblemen, zoals ritmestoornissen en hartfalen
 • Flauwvallen
 • Uitdroging van de huid en haaruitval of juist overbeharing

Boulimia nervosa

Bij boulimie, of voluit boulimia nervosa, heeft een persoon ongecontroleerde eetbuien, waarna deze worden gecompenseerd door vasten, braken, gebruik van laxeermiddelen of bovenmatige lichamelijke inspanning om gewichtstoename te voorkomen. Mensen met boulimie hebben vaak een normaal lichaamsgewicht en gaan over het algemeen normaal met eten om in het bijzijn van anderen. Hierdoor kan het lang duren voordat de diagnose wordt gesteld.
Bij mensen met anorexia is er meestal sprake van opvallend gewichtsverlies, terwijl mensen met boulimia een normaal gewicht weten te handhaven of zelfs iets daarboven zitten.

Ondanks het normale lichaamsgewicht kan boulimia nervosa ernstige lichamelijke gevolgen hebben, zoals:

 • Psychische problemen, zoals eenzaamheid, depressiviteit en zelfmoordgedachten doordat men zich minderwaardig en onbegrepen voelt.
 • Door veelvuldig braken ontstaat irritatie en beschadiging in de keel, de slokdarm en de maag. Vochtophoping (oedeem) in gezicht, bijvoorbeeld opgezwollen ogen, treedt op door geïrriteerde klieren vanwege het braken. Maagzuur tast daarnaast het gebit aan.
 • Braken en het gebruik van laxeermiddelen kunnen leiden tot een tekort aan mineralen, vitamines en eiwitten. IJzertekort zorgt voor moeheid en malaise. Kaliumgebrek kan leiden tot hartritmestoornissen of hartfalen. Calciumgebrek geeft uiteindelijk botontkalking.

Binge eating disorder

Naar schatting lijden ongeveer 150.000 mensen in Nederland aan eetbuistoornissen, waarvan ongeveer evenveel mannen als vrouwen. De eetbuistoornis wordt gekarakteriseerd door het innemen van grote hoeveelheden voedsel, zonder dit te compenseren met gedrag zoals bij boulimia nervosa het geval is. Hierdoor ontstaat vaak ernstig overgewicht. Het eten gebeurt meestal alleen en stiekem. Na een eetbui zijn er vaak gevoelens van schuld en schaamte. De eetbuistoornis is in het nieuwe psychiatershandboek (DSM V) beschreven onder de naam Binge Eating Disorder (BED).

Lichamelijke gevolgen van BED

 • Ernstig overgewicht (obesitas)
 • Hoge bloeddruk
 • Hoog cholesterolgehalte
 • Hart- en vaatziekten
 • Diabetes mellitus type 2
 • Artrose
 • Ademhalingsproblemen
 • Uitblijven van de menstruatie

Behandeling

Eetstoornissen worden beschouwd als psychiatrische aandoeningen die een intensieve en specialistische behandeling nodig hebben. Ook de lichamelijke gevolgen van eetstoornissen, zoals tekorten aan vitamines, mineralen en eiwitten, zijn niet geschikt om zelf te behandelen met bijvoorbeeld voedingssupplementen.