17 april 2015 - Paracetamol blijkt een tot nu toe niet herkende bijwerking te hebben. Het zorgt voor een verminderde reactie op positieve en negatieve emotionele prikkels.

Onbekend werkingsmechanisme

Van de meest bekende pijnstiller ter wereld is nog steeds niet goed bekend hoe deze werkt. Paracetamol heeft in tegenstelling tot ibuprofen en diclofenac geen ontstekingsremmende werking. Deze pijnstillers verminderen rechtstreeks de aanmaak van prostaglandines, een stofje dat betrokken is bij pijn en ontstekingsreacties. Paracetamol lijkt geen invloed hierop te hebben. De meest waarschijnlijke theorie is dat paracetamol invloed heeft op serotonerge zenuwbanen in de hersenen. Deze zenuwen zijn onder andere betrokken bij de gewaarwording van pijn.

Wat is nu onderzocht?

Van een groep proefpersonen kreeg de helft van de mensen een tablet paracetamol. De andere helft kreeg een placebo tablet. Alle mensen kregen daarna veertig foto’s te zien afkomstig uit het International Affective Picture System. Deze foto’s roepen bepaalde positieve of negatieve emoties op. De deelnemers moesten de foto’s beoordelen als positief of negatief en gaven een cijfer aan hun gevoel bij de foto op een schaal van geen emotie (0) tot extreem veel emoties (10).

De deelnemers die paracetamol hadden geslikt beoordeelden de foto’s die positieve emotie oproepen minder positief en de met negatieve emoties geassocieerde foto’s minder negatief dan de mensen die een placebotablet hadden gekregen. De onderzoekers concludeerden dat het gebruik van paracetamol kan zorgen voor emotionele afvlakking.

Bron:

  • Durso G.R.O., Luttrell A. et al., Over-the-Counter Relief From Pains and Pleasures Alike, Psychological Science 10 april 2015

Is dit ernstig?

Emotionele afvlakking is over het algemeen geen probleem wanneer een pijnstiller slechts tijdelijk wordt gebruikt. Het ervaren van pijn heeft ook een sterke invloed op iemands emoties. Het zou zelfs goed mogelijk kunnen zijn dat de afvlakking van emoties een gunstige bijdrage heeft op de werking van paracetamol.

 

Bij langdurig of chronisch gebruik van paracetamol zou emotionele afvlakking als een groter probleem kunnen worden ervaren. De bijwerking moet dan worden afgewogen tegen bijwerkingen die andere soorten pijnstillers kunnen geven, zoals een grotere kans op maagklachten en een vergroting van de kans op hart- en vaatziekten bij pijnstillers zoals ibuprofen of diclofenac.

Veiligste pijnstiller

Paracetamol wordt beschouwd als de veiligste pijnstiller. Het middel geeft geen wisselwerking met andere geneesmiddelen, is effectief en geeft in normale doseringen geen ernstige bijwerkingen. Vanwege deze redenen is paracetamol de voorkeurspijnstiller.