Gratis bezorging

Bij bestellingen vanaf 49 euro.

€ 4,95

Bezorgkosten bij bestellingen onder 49 euro.

 

Productinformatie

HG Duo ontstopper
Heeft u een zeer krachtige afvoerontstopper nodig? Maak korte metten met de meest hardnekkige verstopping met behulp van deze uiterst krachtige ontstopper. HG duo ontstopper is namelijk gebaseerd op een unieke 2 componenten technologie waarmee zelfs de verschillende soorten hardnekkige verstoppingen effectief verholpen kunnen worden.

Het is veilig in gebruik en ook veilig voor alle afvoerleidingen. Beide componenten zijn gebruiksklaar en hoeven niet verdund te worden, waardoor er minder kans is op spatten. Ook bruist of spat onze krachtige ontstopper niet als deze in de afvoer wordt gegoten.

Samenstelling
Bevat o.a.: anionogene oppervlakteactieve stoffen, chloorbleekmiddelen <5%

Gebruik
Afhankelijk van waar de verstopping zich bevindt zijn er verschillende werkwijzen. Lees hieronder de instructies voor het gebruik van HG duo ontstopper in de keuken of badkamer.

Bij een verstopping in de keuken:

1. Haal eerst zo veel mogelijk water weg dat niet meer wegloopt.
2. Giet voorzichtig 1 deel duo ontstopper (zie maatstrepen op de fles) van fles A (rode fles) in de verstopte afvoer.
3. Giet voorzichtig 2 delen (zie maatstrepen op de fles) van fles B (paarse fles) in de verstopte afvoer.
4. Laat het geheel minimaal 1 uur inwerken. Hoe langer de inwerktijd, des te groter de kans dat de verstopping maximaal wordt opgelost. Indien mogelijk, toepassen voor het slapen gaan, zodat het de hele nacht kan inwerken.
5. Spoel na met een ruime hoeveelheid water en giet vervolgens voorzichtig het restant aan vloeistof van fles A en daarna het restant van fles B in de afvoer om een optimale nawerking te verkrijgen.
6. Laat ook dit 1 uur inwerken en spoel vervolgens na met een ruime hoeveelheid water.

Bij een verstopping in de badkamer:

1. Haal zo veel mogelijk water weg dat niet meer vanzelf wegloopt uit de wasbak, douchebak of het bad.
2. Giet voorzichtig 2 delen van de afvoerontstopper (zie maatstrepen op de fles) van fles A (rode fles) in de verstopte afvoer.
3. Giet voorzichtig 1 deel (zie maatstrepen op de fles) van fles B (paarse fles) in de verstopte afvoer.
4. Laat het geheel minimaal 1 uur inwerken. Hoe langer de inwerktijd, des te groter de kans dat de verstopping maximaal wordt opgelost. Indien mogelijk, toepassen voor het slapen gaan, zodat het de hele nacht kan inwerken.
5. Spoel na met een ruime hoeveelheid water en giet vervolgens voorzichtig het restant aan vloeistof van fles A en daarna het restant van fles B in de afvoer om een optimale nawerking te verkrijgen.
6. Laat ook dit 1 uur inwerken en spoel vervolgens na met een ruime hoeveelheid water.

Waarschuwingen
Doosje rechtop vervoeren en bewaren. Flessen altijd koel, donker en rechtop bewaren.

Niet geschikt voor leidingen van aluminium en zink.
Indien door het gebruik van dit product de verstopping onverhoopt toch niet is verholpen en een professionele loodgieter ingeschakeld wordt, deze persoon vooraf attenderen op het gebruik van HG duo ontstopper extreem sterk, aangezien dit nog in de leidingen aanwezig kan zijn.
Dit product verwijdert geen verstoppingen die veroorzaakt worden door bouwafval, metalen voorwerpen, schoonmaakdoekjes, maandverband of soortgelijke niet-afbreekbare materialen.

H314- Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H315- Veroorzaakt huidirritatie.
H319- Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H410- Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
EUH206- Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen.
P101- Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102- Buiten het bereik van kinderen houden.
P280- Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301+P330+P331- NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken.
P305+P351+P338- BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P337+P313- Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P501- Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.
Bevat: natriumhydroxide EINECS: 215-185-5.

Fabrikant / Distributeur
HG International B.V., P.J. Oudweg 41, 1314 CJ Almere
Afhankelijk van waar de verstopping zich bevindt zijn er verschillende werkwijzen. Lees hieronder de instructies voor het gebruik van HG duo ontstopper in de keuken of badkamer. Bij een verstopping in de keuken: 1. Haal eerst zo veel mogelijk water weg dat niet meer wegloopt. 2. Giet voorzichtig 1 deel duo ontstopper (zie maatstrepen op de fles) van fles A (rode fles) in de verstopte afvoer. 3. Giet voorzichtig 2 delen (zie maatstrepen op de fles) van fles B (paarse fles) in de verstopte afvoer. 4. Laat het geheel minimaal 1 uur inwerken. Hoe langer de inwerktijd, des te groter de kans dat de verstopping maximaal wordt opgelost. Indien mogelijk, toepassen voor het slapen gaan, zodat het de hele nacht kan inwerken. 5. Spoel na met een ruime hoeveelheid water en giet vervolgens voorzichtig het restant aan vloeistof van fles A en daarna het restant van fles B in de afvoer om een optimale nawerking te verkrijgen. 6. Laat ook dit 1 uur inwerken en spoel vervolgens na met een ruime hoeveelheid water. Bij een verstopping in de badkamer: 1. Haal zo veel mogelijk water weg dat niet meer vanzelf wegloopt uit de wasbak, douchebak of het bad. 2. Giet voorzichtig 2 delen van de afvoerontstopper (zie maatstrepen op de fles) van fles A (rode fles) in de verstopte afvoer. 3. Giet voorzichtig 1 deel (zie maatstrepen op de fles) van fles B (paarse fles) in de verstopte afvoer. 4. Laat het geheel minimaal 1 uur inwerken. Hoe langer de inwerktijd, des te groter de kans dat de verstopping maximaal wordt opgelost. Indien mogelijk, toepassen voor het slapen gaan, zodat het de hele nacht kan inwerken. 5. Spoel na met een ruime hoeveelheid water en giet vervolgens voorzichtig het restant aan vloeistof van fles A en daarna het restant van fles B in de afvoer om een optimale nawerking te verkrijgen. 6. Laat ook dit 1 uur inwerken en spoel vervolgens na met een ruime hoeveelheid water.

Beoordeling door klanten

Wat is jouw ervaring met dit product?

Zelf een review plaatsen
Je plaatst een review overHG Duo ontstopper 1 liter
Jouw waardering

Vragen & inspiratie

Service door een gediplomeerd drogist

Er zijn nog geen vragen

Inspiratie

Dit is ook leuk

 1. image
  Exil Fipralone spot on hond medium 3 stuks 3 Stuks Fipralone 134 mg spot-on oplossing voor middelgrote honden
  1999
  3 Stuks
 2. image
  Primeal Polenta mediterranean bio 250 gram 250 Gram Primeal Polenta Mediterranean
  339
  250 Gram
 3. image
  SUN Coffee Blue mountain medium roast bio 1 kilogram 1 Kilogram SUN - Blue Mountain - bonen - medium roast
  2228
  1 Kilogram
 4. image
  Nuts & Berries Bar mediterran bio 40 gram 40 Gram Een smaakvolle snack boordevol biologische noten en fruit.
  189
  40 Gram