Gratis bezorging

Bij bestellingen vanaf 49 euro.

€ 4,95

Bezorgkosten bij bestellingen onder 49 euro.

 

Productinformatie

HG Roestvlekken verwijderaar
Deze roestvlekken verwijderaar bevat geen zuren en is dus niet alleen absoluut veilig voor keramische tegels, beton, dakpannen, metaal en hout, maar is ook een veilige roestverwijderaar voor marmer, hardsteen, betonsteen en ander kalkhoudend steen.

Gebruik
Roestvlekken eenvoudig en veilig verwijderen? Volg onderstaande stappen voor een juist gebruik van HG roestvlekken verwijderaar.

1. Gebruik HG roestvlekken verwijderaar op een droge ondergrond.
2. Spuit het op de oxidatie of roestvlekken, zodanig dat deze volledig bedekt zijn met vloeistof. Er zal een verkleuring optreden, welke bij ijzerroest paars zal zijn.
3. Laat het ongeveer 5 minuten inwerken. De inwerktijd kan verlengd worden naar 15 minuten, maar voorkom indroging. Spuit desnoods tussentijds meer roestverwijderaar op de oxidatie of roestvlekken.
4. Neem na het inwerken de vloeistof op met een tissue of een doek.
5. Spoel, voordat het behandelde oppervlak droog wordt, altijd grondig na met een ruime hoeveelheid water totdat de verkleuringen zijn verdwenen.

Waarschuwingen
Fles rechtop vervoeren en bewaren. Tijdens gebruik in ruimtes goed ventileren.

WAARSCHUWING H302- Schadelijk bij inslikken.
H317- Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
P101- Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102- Buiten het bereik van kinderen houden.
P280- Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301+P312- NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P302+P352- BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P333+P313- Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P501- Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.
Bevat: (2-hydroxyethyl) ammonium mercaptoacetaat EINECS 204-815-4

Fabrikant
HG International B.V., P.J. Oudweg 41, 1314 CJ Almere
Roestvlekken eenvoudig en veilig verwijderen? Volg onderstaande stappen voor een juist gebruik van HG roestvlekken verwijderaar. 1. Gebruik HG roestvlekken verwijderaar op een droge ondergrond. 2. Spuit het op de oxidatie of roestvlekken, zodanig dat deze volledig bedekt zijn met vloeistof. Er zal een verkleuring optreden, welke bij ijzerroest paars zal zijn. 3. Laat het ongeveer 5 minuten inwerken. De inwerktijd kan verlengd worden naar 15 minuten, maar voorkom indroging. Spuit desnoods tussentijds meer roestverwijderaar op de oxidatie of roestvlekken. 4. Neem na het inwerken de vloeistof op met een tissue of een doek. 5. Spoel, voordat het behandelde oppervlak droog wordt, altijd grondig na met een ruime hoeveelheid water totdat de verkleuringen zijn verdwenen.

Beoordeling door klanten

Wat is jouw ervaring met dit product?

Zelf een review plaatsen
Je plaatst een review overHG Roestvlekken verwijderaar 500 milliliter
Jouw waardering

Vragen & inspiratie

Service door een gediplomeerd drogist

Er zijn nog geen vragen

Inspiratie

Dit is ook leuk

 1. image
  Exil Fipralone spot on hond medium 3 stuks 3 Stuks Fipralone 134 mg spot-on oplossing voor middelgrote honden
  1999
  3 Stuks
 2. image
  Primeal Polenta mediterranean bio 250 gram 250 Gram Primeal Polenta Mediterranean
  339
  250 Gram
 3. image
  SUN Blue mountain medium roast bio 1 kilogram 1 Kilogram SUN - Blue Mountain - bonen - medium roast
  2228
  1 Kilogram
 4. image
  Nuts & Berries Bar mediterran bio 40 gram 40 Gram Een smaakvolle snack boordevol biologische noten en fruit.
  189
  40 Gram