Komt incontinentie vaak voor?

Urine-incontinentie komt voor bij een kwart tot ruim de helft van alle volwassen vrouwen. Bij mannen komt het niet zo vaak voor; een kleine tien procent van alle volwassen mannen heeft er last van. Fecale incontinentie komt minder vaak voor; in een onderzoek onder zelfstandig wonende zestig plussers had zes procent er last van, ongeveer evenveel vrouwen als mannen. Met het stijgen van de leeftijd worden meer mensen incontinent.
Zeker een kwart van alle volwassen vrouwen heeft last van ongewild urineverlies.
Lees meer »